عني

Add details about your self. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum totam reprehenderit error, laborum commodi quas soluta.

Replace this text with information about the services that you offer and your professional background. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deserunt, dolor eaque odit reprehenderit ducimus nostrum similique consequatur nesciunt ut officia aut eius quia, doloremque itaque a quisquam harum iusto tenetur. Quidem at rerum debitis, reprehenderit repudiandae dolores magnam! Explicabo eos nisi, deleniti cum veritatis dolorem inventore temporibus, quisquam est architecto qui.

خدمات

Personal Training / 30 min

Personal Training / 30 min

المدة الزمنية: 1 hour / السعر: $ 170.00

1 on 1 Virtual Training

1 on 1 Virtual Training

المدة الزمنية: 45 mins / السعر: $ 150.00

الشهادات - التوصيات

اقرأ ما يقوله عملائي عن الخدمات التي أقدمها.

Naima is one of the most caring, dedicated personal trainers I have worked with. Her positive energy is infectious and she makes training fun! She pushes you to be the best version of yourself and believes in you each step of the way. Naima takes the time to get to know you and your goals. Her knowledge and skill set of different training styles helped me achieve the exact look I was going for. If you’re looking to feel empowered and to get sculpted - Naima is the trainer for you!

- Kelsey S

Naima is the most diligent trainer that I've ever worked with. She's extremely detailed oriented and will not allow you to do even one exercise with incorrect form!! Which is the main reason I've made so much progress in shortest time. She's also VERY knowledgeable of nutrition and has helped me correct and clean up my diet. Her motto is "abs are created in the kitchen!!" And she will get you there as long as you commit to it 100%.

I recommend her to any committed person who wants to transform themselves into healthy, strong and confident version of themselves.

- Serjik Markarian